Michael Newton

Micheal Newton

Michael Newton
Binnen hetzelfde jaar vond ik mijn volgende bron van inspiratie, Michael Newton. Hij was een hypnotherapeut gespecialiseerd in een vorm van regressie waarin de client tussen de levens in terecht komt (LBL = Life Between Live), ook wel de zielenwereld genoemd. Ik gebruik nu al wat technieken van hem en ga ook de cursus volgen.

You would know the hidden realm where all souls dwell. The journey’s way lies through death’s misty fell. Within this timeless passage a guiding light does dance, Lost from conscious memory, but visible in trance.
-Michael Newton-

Dr. Michael Newton was een veelgeprezen internationale spirituele regressionist, die ontdekte hoe mensen toegang konden krijgen tot de wijsheid van de geestenwereld en hun hogere leiding terwijl ze hun leven leidden.

Bekend als een pionier op het gebied van onderzoek naar het hiernamaals, zorgde zijn toegewijde onderzoek ervoor dat gedurende 30 jaar allemaal nieuwe inzichten ontstonden. Dit wordt duidelijk beschreven in zijn boek ‘Leven Tussen de Levens’, Life Between Lives (LBL)® en ook zoals gepresenteerd in zijn boeken Journey of Souls en Destiny of Souls.

Deze kennis heeft genezing en een vernieuwd levensdoel gebracht voor meer dan een miljoen mensen uit alle lagen van de bevolking. Zijn werk blijft de levens van individuen en gemeenschappen over de hele wereld beïnvloeden, door het delen van de spiritueel transformerende ervaringen van LBL-wijsheid, de Michael Newton Institutes® – LBL Training en het wereldwijde netwerk van LBL-facilitators.

Het verhaal van Dr. Michael Newton en Life Between Lives
Dr. Michael Newton was gepromoveerd in Counseling Psychology, was een gediplomeerd Master Hypnotherapeut en lid van de American Counseling Association. Hij was ook een praktiserend psycholoog die posities bekleedde in de faculteit van instellingen voor hoger onderwijs als leraar in Los Angeles. Tijdens zijn leven bracht hij ook tijd door als bedrijfsadviseur en werkte hij als gedragsadviseur en directeur groepstherapie voor centra voor geestelijke gezondheidszorg in de gemeenschap en organisaties voor spirituele vernieuwing in samenwerking met ziekenhuizen en sociale diensten.

Michael was sceptisch geweest over het verkennen van het metafysische, in feite weigerde hij aanvankelijk herhaaldelijk om regressiesessies over vorige levens te houden, die populair waren geworden in de jaren 50 en 60, sinds Morey Bersteins klassieker “The Search for Bridey Murphy” in 1956 werd gepubliceerd. Hij wist op dat moment niet wat het leven voor hem in petto had…

Sceptisch en atheïst
Zelfs met zijn aanvankelijke sceptische karakter ten opzichte van vorige levens en een persoonlijke atheïstische geloofsstructuur, leidde het door hem aan het ontwikkelende diepe trancewerk met zijn cliënten ertoe dat hij halverwege zijn leven een toevallige ontdekking deed op het pad van Life Between Lives (LBL). Dit was echt baanbrekend werk.

De cliënt die Michael’s leven veranderde
Eind jaren zestig behandelde Michael een cliënt voor psychosomatische (=fysieke pijn heeft een mentale oorzaak) schouderpijn met traditionele hypnotherapie.
Deze man had hypnotherapie gezocht, nadat hij het medische model had uitgeput waarin ze niets verkeerds met hem konden vinden.

In een diepe trance vroeg Michael hem om naar de bron van zijn pijn te gaan, in de veronderstelling dat er een vorm van onbewust trauma onder de aandoening lag.

De Slag aan de Somme (1 juli – 18 november 1916)
De cliënt belandde in een scène uit de Eerste Wereldoorlog waar hij tijdens de Slag aan de Somme in een loopgraaf met een bajonet werd gestoken. Michael stelde allerlei vragen over zijn eenheid, commandant en zelfs de insignes op zijn uniform, voordat hij de pijn ongevoelig maakte en het probleem oploste. Alhoewel de cliënt verbijsterd was over deze informatie was het trauma genezen.

Onderzoek naar het verhaal van de cliënt
Michael, de onderzoeker die hij altijd al was, schreef naar de beheerders van War Records in Londen en zij bevestigden het verhaal van de cliënt. Dit moment had een diepe impact op hem en zette hem op het pad van spiritueel hypnotherapeut.

In 1968 maakte Michael voor het eerst kennis met de uitgebreide LBL-toestand, toen hij een vrouw met een depressie behandelde. Ze nam haar opnieuw mee naar de bron van haar pijn en keerde op natuurlijke wijze terug naar het hiernamaals, een periode tussen haar vorige levens en ontmoette daar haar zielengroep. Haar diepe ervaring van eenzaamheid die als haar depressie had gekatalyseerd, werd na deze reünie opgelost. Ze herinnerde zich in haar LBL dat ze haar zielsvrienden achterliet om onafhankelijkheid te leren.

De poort naar het spirituele rijk was geopend…
Vanuit zijn ontdekking van de genezing die kan worden vergemakkelijkt door diepe spirituele regressie, ontwikkelde hij gedurende vele jaren zijn eigen intensieve leeftijdsregressietechniek om hypnose-subjecten effectief voorbij hun herinneringen aan vorige levens te brengen, naar een meer uitgebreide en betekenisvolle zielservaring tussen levens.

Michael begon (met nauwgezet onderzoek) het hiernamaals te verkennen door de ogen van zijn cliënten. Het zou meer dan 25 jaar duren voordat Michael zijn werk voor het eerst met de wereld deelde, nadat hij een model van het spirituele rijk had onderzocht en samengesteld voor 7000 cliënten, verspreid over meer dan 35 jaar. Zijn reis naar deze ontdekkingen wordt verder uiteengezet in zijn bestverkochte boeken Journey of Souls en Destiny of Souls.

In een toespraak tot de leden van het Instituut in 2011 vatte Michael Newton samen in de volgende verklaring:

EEN VISIE VAN ONZE MISSIE door Michael Newton
“We willen een nieuwe vorm van persoonlijk spiritueel ontwaken brengen voor een steeds groter wordend aantal mensen over de hele wereld. Ik zie onze missie als tweeledig. Ten eerste door onze beoefenaars op te leiden en te ondersteunen en ten tweede door het publiek bewust te maken van de voordelen die we mensen kunnen bieden die spirituele kennis in hun eigen geest willen ontdekken. Onze beweging is ontworpen om mensen te helpen mentaal heel te worden door verbinding te maken met de essentie van Eenheid in het leven tussen levens en terwijl ze in dit leven een transformerende ontdekking ervaren van de ware aard van hun eeuwige ziel binnen de matrix van een fysiek brein.

We zijn opgericht aan het begin van een nieuw millennium. Dit was een gunstige tijd voor een organisatie die zich toelegde op individuele spiritualiteit
ontwikkeling. Tegenwoordig bevindt de aarde zich in een internationale crisis van nationalistisch fundamentalisme met militante staten in combinatie met overbevolking over de hele wereld. Drugsmisbruik tiert welig en velen willen ontsnappen aan de realiteit van hun leven. Ik geloof dat veel van de frustratie van mensen die in een meer stressvolle, technologische en ecologisch uitgedaagde wereld leven, voortkomt uit het niet kennen van hun ware identiteit van Zelf, of doel. Velen voelen zich verloren en niet verbonden. Ons basisdoel is dan om mensen te helpen voorbij de hersenloze strijd in hun fysieke bestaan ​​te gaan naar innerlijke vrede door zelfontdekking.

Nu we het tiende jaar van ons bestaan ​​naderen, krijgt The Newton Institute een grotere invloed in een wereld die steeds moeilijker wordt voor het individu. We leven in een tijd waarin zelfbeschikking wordt uitgehold door globalisering, multinationalisme en internationalisme. Deze intensivering van institutionele macht en controle over een steeds groter wordende bevolking verstikt de empowerment van het individu. De focus van wat we doen is gewijd aan het individu dat antwoorden zoekt op de eeuwenoude vragen: wie ben ik, waar kom ik vandaan, waarom ben ik hier en waar ga ik heen?

Culturele tegenstellingen tussen mensen, die vaak gepaard gaan met bijgelovige dogma’s, lijken langzaam af te nemen en we zouden moeten bijdragen aan deze verandering. Veel dat ons spiritueel scheidt, zou verder worden verminderd door de wetenschap dat we allemaal uit dezelfde spirituele sfeer komen en aan het einde van ons leven zullen terugkeren naar dezelfde universele plaats van oorsprong, ongeacht wie we zijn, waar we leven en wat we doen. Doen. Het geloof dat er een goddelijke macht bestaat die groter is dan wijzelf, zonder menselijke discipelen maar met persoonlijke spirituele gidsen, zou meer harmonie brengen in de samenleving. De genezing van elk individu dat een spiritueel raamwerk van liefdevolle orde ervaart, zal anderen helpen die zij in de samenleving raken. Op deze manier zal onze boodschap groeien door het werk dat we doen.

Om spirituele eenheid tot stand te brengen, kunnen we niet afhankelijk zijn van enerzijds de methoden van de huidige religieuze praktijken, of anderzijds de wetenschap om antwoorden te vinden op het grote mysterie van het leven. Onze organisatie heeft beloofd een nieuwe weg aan te bieden waarbij verlichting voortkomt uit de geest van elk individu, ongeacht hun eerdere institutionele geloofssysteem of het ontbreken daarvan. In de complexe wereld van de 21e eeuw hebben mensen meer dan ooit behoefte aan de overtuiging dat er binnen een zuiver spirituele orde een goddelijk universeel bewustzijn bestaat. Ze moeten dit principe in hun eigen geest ontdekken om echte overtuiging te laten plaatsvinden. Uiteindelijk, als genoeg mensen door onze inspanningen tot dit besef komen, zal er hopelijk een vermindering van externe conflicten in onze strijd om te overleven zijn. Het ethisch kompas van de mensheid zou een sterkere betekenis hebben omdat het zou voortkomen uit persoonlijke verlichting.

TNI (MNI) leert dat het kerndoel van zielen die in hun incarnaties naar de aarde komen, is om liefde, mededogen en begrip te brengen aan anderen die hun leven kruisen. Deze morele verplichting is vermengd met ons persoonlijke karmische doel om het leven op aarde te verbeteren door hier te zijn. Het definiëren van individuele identiteit door middel van onze hypnose-methodiek helpt mensen het niveau van hun eigen energie te verhogen. De realisatie van onze universele goddelijkheid als verenigde zielen op aarde, elk met een bewuste kennis van het Zelf en doel, zou een positievere bestemming mogelijk maken in onze toekomst op deze planeet. Door de verspreiding van deze ideeën kan TNI groter en effectiever worden in het proces van uitbreiding van onze missie in de wereld.”

– Dr. Michael Newton, PhD, oprichter MNI
Bron: https://www.newtoninstitute.org/dr-michael-newton/