Eckhart Tolle podcasts

Zo veel wijsheden in deze twee podcasts. Ik ben nog nooit iets tegenkomen van Eckhart waarmee ik het oneens kan zijn. Hij klinkt zo logisch en eenvoudig in al zijn bewoordingen.Let op mensen. Je hebt Spotify nodig om deze podcasts te kunnen beluisteren.


Episode one


Episode twoWat is bewustzijn volgens Eckhart?

Hij beschrijft bewustzijn op een manier die de kern vormt van zijn filosofie:

  1. Het Ego en het Denken: Tolle benadrukt dat het ego en het constante denken vaak onze geest domineren en ons afleiden van het ervaren van puur bewustzijn. Hij beschouwt het denken als een instrument dat we moeten gebruiken wanneer nodig, maar dat we niet mogen toestaan om ons leven te beheersen.
  2. Het Nu: Een centraal concept in Tolle’s werk is “het Nu”. Hij stelt dat bewustzijn zich alleen in het huidige moment bevindt, en dat de meeste menselijke problemen ontstaan wanneer we vastzitten in gedachten over het verleden of de toekomst. Hij moedigt aan tot mindfulness en het cultiveren van een diepere connectie met het huidige moment.
  3. Bewustzijn als Getuige: Tolle moedigt aan om bewustzijn te zien als de stille waarnemer van onze gedachten en emoties. Dit getuige-bewustzijn is datgene wat onze gedachten en gevoelens opmerkt zonder er volledig door in beslag genomen te worden. Het is een stap in de richting van het loslaten van het ego en het vinden van innerlijke vrede.
  4. Eenheid en Verbinding: Tolle benadrukt dat bewustzijn niet beperkt is tot individuele ervaringen, maar eerder een universeel bewustzijn is dat ons met elkaar verbindt. Hij spreekt over de eenheid van alles en moedigt aan tot compassie en begrip voor anderen.

Kortom, Eckhart Tolle beschrijft bewustzijn als de diepere essentie van wie we zijn, los van onze gedachten, ego en emoties. Hij benadrukt het belang van het cultiveren van bewustzijn in het huidige moment en het loslaten van het constante denken dat ons vaak belemmert om innerlijke vrede en vervulling te ervaren. Zijn werk heeft velen geïnspireerd om een dieper begrip van zichzelf en de wereld om hen heen te zoeken.